Základní škola pro děti s LMP, autismem a souběžnými více vadami oznamuje, že v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis proběhne v termínu 6.4. – 30.4.2021

Podrobné informace najdete na webových stránkách školy www.ddzsvizovice.cz

nebo ne telefonu číslo 774 444 390