AUTISMUS NENÍ VOLBA, ALE POROZUMĚNÍ ANO

  1. dubna slavíme Světový den porozumění autismu. Již tradičně se s osvětovou kampaní připojují i poskytovatele sociálních služeb bývalého okresu Vsetín, další instituce a veřejnost. Cílem této kampaně je nejen vyjádření podpory lidem s autismem a všem, kteří je na jejich cestě životem doprovázejí, ale také zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak lidé s poruchou autistického spektra vnímají svět, s čím se potýkají, jakou pomoc jim náš region nabízí a co bude potřeba zajistit do budoucna.

Kampaň bude probíhat od 1. do 9. dubna. Jednou z aktivit je akce Česko svítí modře – barvou symbolizující komunikaci a sebevyjádření, což jsou oblasti, v nichž mají lidé s autismem nejvíce potíží. Modře se rozsvítí některé budovy v Rožnově p. R., Val. Meziříčí a Vsetíně. Široká veřejnost se může připojit k jedné z dalších aktivit – k výzvě Tvořme modře, jež bude probíhat na sociálních sítích: FB stránkách Naděje, pobočka Vsetín, Auxilium ops a Centrum ÁČKO, p.o. Valašské Meziříčí.

Centrum Áčko, Auxilium a NADĚJE sdílí společnou cestu, pečují o děti a dospělé lidi s autismem prostřednictvím sociálních služeb ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm. Společně podporují 150 rodin či pečujících o děti i dospělé s touto poruchou. Jak zmiňuje v připravovaném rozhovoru jedna z maminek syna s tímto postižením, je pro ně pomoc sociálních služeb velmi důležitá. Na otázku, zda je na Valašsku nabídka služeb v regionu dostatečná, odpovídá: „Ano, velmi si toho vážíme a jsme šťastni, že bydlíme právě zde. Využíváme několik služeb, bez nichž si to nedovedu představit. Kdybychom nemohli využívat těchto služeb, tak bych ani nemohla chodit do zaměstnání, což by ovlivnilo jak naší finanční situaci, tak naší psychickou pohodu, sociální začlenění a v neposlední řadě i synovu pohodu a rozvíjení jeho schopností.“

Připojte se ke kampani i Vy a vyjádřete tak RESPEKT, POROZUMĚNÍ a PŘIJETÍ jinakosti lidí s tímto postižením. Den porozumění autismu je možností k zamyšlení, zda dokážeme vzájemnou odlišnost každého z nás přijímat. Může nás povzbudit k odvaze dělat věci jinak, nelpět na našem osobním vnímání světa a dát ostatním šanci náš život obohatit o nové úhly pohledu.

Autismus je komplexní a jedna z nejzávažnějších vývojových poruch. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Duševní vývoj je narušen zejména v oblasti komunikace, sociální adaptace a představivosti. Důsledkem je, že dítě odlišně vnímá to, co vidí, slyší, a pravděpodobně i to, co samo prožívá. Toto odlišné vnímání okolního světa je často doprovázeno nezvyklými či opakujícími se vzorci chování.

Studie v diagnosticky vyspělých zemích uvádějí, že u 1,5-2 % dětí a u 1 % dospělých je diagnostikována porucha autistického spektra. Každý rok se tak v České republice narodí okolo 1500 – 2000 dětí s touto poruchou.

Na českých základních školách bylo ve školním roce 2019/2020 vzděláváno 110 940 žáků se zdravotním postižením, z toho 3 979 žáků s poruchou autistického spektra.