Od roku 2007 kdy byl ustanoven,

připadá na 2. dubna Mezinárodní den porozumění autismu či zvýšení povědomí o autismu. Poznat ty, kteří jsou zainteresování k tomuto dni není těžké, neboť mnoho společností po celém světě v tento den osvěcují své budovy modrým světlem jako známku podpoření vyrovnání se s autismem. Autismus je nemoc, která se projevuje hned v raném dětství a touto nemocí trpí v České republice více než 50 tisíc lidí. V posledních letech je na tuto nemoc kladen velký důraz, a proto i mnoho organizací po celém světě dělají kampaně s cílem např. integrace autistických dětí do běžných škol.

Zapojit lidi s autismem do společnosti a poskytnout jim práci není jednoduchý úkol. Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Problém autistických dětí je v tom, že nedokážou správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. Autismus je jedna z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje.

Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem, z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.

Jak rozpoznat příznaky autismu v raném dětství:

– dítě vyjadřuje křikem a afektem svoje pocity a potřeby, mívá časté záchvaty vzteku, přehnané reakce

– nereaguje na svoje jméno

– má opožděný vývoj řeči; možný je ale i opak, kdy dítě mluví poněkud zvláštně a jinak, než třeba i jeho starší kamarádi

– nechce reagovat nebo reaguje pozdě na pokyny, navenek to působí tak, že je neslyší

– neupřednostňuje ani nevyhledává oční kontakt

– nemává na rozloučenou                                                                                                        

– dítě je více samotářské

Lze autismus vyléčit?

Bohužel, v 98 % nemocných autismem nedochází k vyléčení.