Ani Covid „Kuře“ nezastaví!

Auxilium provází životem rodiny dětí s nejtěžším stupněm zdravotního postižení již 25 let. Po celou tuto dlouhou dobu podporu dětí s postižením realizuje i díky podpoře charitativního sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské společnosti České televize pod názvem Pomozte dětem.  Maskotem této sbírky je to známé Kuře. Kuře tak přineslo na Valašsko již téměř 4.000.000, – Kč.

    I v aktuální složité době umožňuje Kuře svou finanční podporou v rámci 22. ročníku sbírky projektu Odpočinek rodičům, radost dětem. Podpořený projekt realizovaný týmem pracovníků společnosti Auxilium, o.p.s. plánoval podporu těchto rodin formou realizace odlehčovacích pobytů – 3týdenních a 6 víkendových. Podařilo se nám realizovat první pololetí. Bohužel druhá část realizace je znemožněna karanténními pandemickými opatřeními. Přesto však Kuře pomáhá i v nich. Asistenti provází děti individuálně tak, aby rodiče získali alespoň minimální čas pro sebe. Děti současně neztrácejí možnost kontaktu s oblíbenými asistenty a udržují si tak alespoň tímto omezeným způsobem již získané sociální dovednosti. Díky podpoře sbírky Pomozte dětem je pomoc finančně dostupnější.  Pro rodiče je tak finančně únosné zaplatit i delší dobu odlehčení.

   Tento projekt bude mít pokračování i v dalším roce. Odborná komise vybrala projekt Pečovat s perspektivou k podpoře v rámci 23. ročníku sbírky. Pokud bude vše probíhat v souladu s projektem, Kuře podpoří rodiny dětí s postižením formou realizace 3týdenních a 9 víkendových pobytů. Navíc bychom rádi otevřeli i v našem regionu pomoc pečujícím rodinám i formou homesharingu – hostitelských rodin. Tato myšlenka přišla ze severských zemí, kdo funguje již řadu let. Nosnou myšlenkou je získat, vyškolit a podporovat spřátelené rodiny, které přeberou krátkodobě, ale pravidelně do péče vybrané dítě. Jsou tak pro dítě a jeho rodinu takovou náhradní širší rodinou. Pro dítě i jeho rodiče se stávají parťákem pro život.

Pokud se vám tato snaha líbí a chtěli byste její realizaci podpořit, můžete přispět na účet veřejné sbírky např. i v průběhu benefičního pořadu v české televizi na Velikonoční pondělí od 20 hodin. Přispět můžete nejen nám, ale i dalším vybraným projektům z TOP 30 projektů vybraných k podpoře Více najdete na stránkách www.pomoztedetem.cz. Jen výše vaší podpory rozhodne, kolik z těchto projektů bude ve skutečnosti realizováno.