Dne 19.6. se vedoucí služeb zúčastnili školení GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Získané informace nám pomohou při zpracovávání údajů, které jsou nutné k poskytování služeb našim klientům.

Poděkování patří panu Ivo Maňákovi, který si pro nás toto školení připravil.