Nabídka programů pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

    ve školním roce 2019/2020 můžete využít sociálně-aktivizační služby (SAS) pro děti/osoby se zdravotním postižením (ZP). Služby zahrnují aktivity zaměřené zejména na nácvik různých dovedností, které děti/osoby se ZP potřebují pro život v běžné společnosti.

 

Nabídka činností služby:

–  nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit svoje pocity apod.)

– nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět pravidlům apod.)

– podpora sebeobsluhy a péče o vlastní osobu

–  nácvik nakupování a zacházení s penězi, nácvik vyřizování běžných záležitostí (banka, pošta apod.)

– nácvik samostatného pohybu po ulici, orientace ve městě, cestování veřejnou dopravou

– pomoc a podpora při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace

– nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací – nácvik obsluhy mobilu, počítače

– podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času – hledání možností využití volného času

procvičení jemné a hrubé motoriky, trénink paměti, udržení pozornosti, prodlužování času výdrže u činností apod.

 

    Potřebné dovednosti mohou děti/osoby se ZP rozvíjet v dopoledních i odpoledních hodinách, buď individuálně nebo ve skupině. Služby jsou poskytovány ambulantně (děti/osoby se ZP dochází do Auxilia) a terénně (přirozené prostředí uživatele

 

Individuální služba:

Jedná se o aktivity, které pracovnice SAS provádí samostatně s jedním uživatelem služby. Většinou jsou to již výše zmíněné aktivity pro rozvoj potřebných dovedností. Individuální aktivity probíhají v Auxiliu nebo v přirozeném prostředí uživatele.

Skupinová služba:

Skupinové programy probíhají v Auxiliu. Cílem je podpora uživatelů v interakci s ostatními lidmi a komunikaci s nimi. Nedílnou součástí je nácvik, podpora a upevnění sociálních, sebeobslužných a motorických dovedností.

Sociálně – aktivizační služby jsou poskytovány zdarma.

 

    Každý uživatel skupinového programu potřebuje různou míru podpory, kterou stanoví pracovnice SAS společně s uživatelem/zákonným zástupcem. Podle domluvené míry podpory je možno požádat o službu osobní asistence v Auxiliu, podporu může svému dítěti zajistit sám rodič, případně je možné využít jiné služby osobní asistence.

V případě zájmu o sjednání smlouvy na osobní asistenci v Auxiliu, můžete kontaktovat Bc. Ivu Kunetkovou,tel: 739 317 116.

Pokud Vás nabídka zaujala, nebo se chcete ještě na něco zeptat, tak se na nás můžete obrátit.

Kontakt:

Bc. Nela Káňová

nela.kanova@auxilium.cz.

604 605 808

 

Níže si můžete stáhnout a vyplnit přiložený formulář, o jaký druh sociálně-aktivizační služby máte zájem. Je možné ho poslat emailem, nebo donést osobně.