!POZOR ZMĚNA! Termín 15. – 17.7.2019 je přehozen s termínem 26.-28.8.2019.

 

Nabídka sociálně aktivizační služby na letní prázdniny 2019

Program je vždy zajištěn od 8.00 do 16.00.

1.-3.7. 2019

  • Cílová skupina osoby s nejtěžším stupněm ZP (tělesné a kombinované) od 10 do26 let (vozíčkáři), Vsetín

Cíl: Zachování dosavadních dovedností, interakce s ostatními uživateli 

5 uživatelů

Je nutno sjednat osobní asistenci.

 

8.-10.7.2019

  • Cílová skupina děti/osoby s mentálním ZP do 12 let do 26 let, Vsetín

Cíl: Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

Nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům apod.) 

Nácvik samostatného pohybu ve městě, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou  

Podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času.

5 uživatelů

Maximální míra podpory osoby – dohled, jinak nutná domluva s osobní asistencí.

 

15.-17.7.2019

  • Cílová skupina dívky se ZP od 12 let, Vsetín

Cíl: Podpora samostatnosti v rámci sebeobsluhy a péče o vlastní osobu 

Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

5 uživatelů

Maximální míra podpory osoby – dohled, jinak nutná domluva s osobní asistencí.

 

  • Cílová skupina děti/osoby s PAS od 5 do 12 let, Vsetín

Cíl: Nácvik pozitivního přístupu k dětem s PAS, nácvik sebedůvěry, žádoucího chování, nácvik komunikačních vzorců 

5 uživatelů

 

22.-24.7.2019

  • Cílová skupina děti/osoby s PAS od 5 do 12 let, Vsetín

Cíl: Nácvik pozitivního přístupu k dětem s PAS, nácvik sebedůvěry, žádoucího chování, nácvik komunikačních vzorců 

5 uživatelů

 

12.-14.8.2019

  • Cílová skupina osoby s nejtěžším stupněm ZP (tělesné a kombinované) od 10 do26 let (vozíčkáři), Vsetín

Cíl: Zachování dosavadních dovedností, interakce s ostatními uživateli 

5 uživatelů

Je nutno sjednat osobní asistenci.

 

26.-28.8.2019

  • Cílová skupina děti s lehkým mentálním ZP od 11 do 15 let, Valašské Meziříčí

Cíl: Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

Nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům apod.) 

Nácvik samostatného pohybu ve městě, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou  

Podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času.

5 uživatelů

 

 

Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte vedoucí sociálně-aktivizačních služeb, Ivetu Strnadlovou.

Telefon: 604 605 808, email: iveta.strnadlova@auxilium.cz

 

V případě zájmu o osobní asistenci volejte nejpozději do konce dubna 2019 vedoucí osobní asistence Bc. Kunetkové, telefon: 739 317 116.