Nabídka skupinových programů sociálně-aktivizační služby. 

Čas skupinových programů SAS bude upřesněn během září 2018. 

Své dotazy směřujte od 30.8.2018 na vedoucí SAS paní Ivetu Strnadlovou: iveta.strnadlova@auxilium.cz 

 

Pondělí: 

Vsetín:

Odpoledne

cílová skupina – dívky se ZP od 12 let 

Cíl: Podpora samostatnosti v rámci sebeobsluhy a péče o vlastní osobu 

Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

 

Úterý: 

Vsetín: 

Dopoledne  

Skupina 1 – cílová skupina – osoby s nejtěžším stupněm ZP po ukončení školní docházky 

Cíl: Zachování dosavadních dovedností, interakce s ostatními uživateli 

 

Skupina 2 – cílová skupina – děti/osoby s nejtěžším stupněm ZP po ukončení školní docházky 

Cíl: Zachování dosavadních dovedností, interakce s ostatními uživateli 

Procvičení jemné a hrubé motoriky, trénink paměti, udržení a prodlužování času udržení pozornosti 

 

Odpoledne 

Skupina 1 – cílová skupina – děti/osoby se ZP do 12 let 

Cíl: Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

Nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům apod.) 

Nácvik samostatného pohybu ve městě, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou  

Podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času, hledání možností využití volného času (sportování, knihovna, rybaření, zájmové kroužky apod.) 

 

Skupina 2 – cílová skupina – děti/osoby ZP od 12 let 

Cíl: Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

Nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům apod.) 

Nácvik samostatného pohybu ve městě, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou  

Podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času, hledání možností využití volného času (sportování, knihovna, rybaření, zájmové kroužky apod.) 

 

Středa: 

Vsetín: 

Odpoledne 

cílová skupina – děti s nejtěžším stupněm ZP do 12 let 

Cíl: Nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svoji potřebu, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat apod.) 

Nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům apod.) 

 

Čtvrtek: 

Vsetín: 

Dopoledne 

cílová skupina – děti/osoby s nejtěžším stupněm ZP po ukončení školní docházky

Cíl: Zachování dosavadních dovedností, interakce s ostatními uživateli 

 

Odpoledne 

skupina 1 – cílová skupina – děti/osoby s PAS do 10 let 

Cíl: Nácvik pozitivního přístupu k dětem s PAS, nácvik sebedůvěry, žádoucího chování, nácvik komunikačních vzorců 

 

skupina 2 – cílová skupina – děti/osoby s PAS do 10 let 

Cíl: Nácvik pozitivního přístupu k dětem s PAS, nácvik sebedůvěry, žádoucího chování, nácvik komunikačních vzorců