V minulém týdnu jsem zažila velmi příjemnou zkušenost.  Dostal se ke mně nemalý finanční dar pro děti s autismem. Mladý muž slavil kulatiny a požádal pozvané hosty, aby mu nekupovali dary.  Je zdravý, vše potřebné si dokáže zabezpečit vlastními silami. Finanční prostředky, které by byly použity na nákup darů pro něho se rozhodl darovat dětem, které to mají v životě složitější v důsledku zdravotního postižení. Dovoluji si mu alespoň takto na dálku udělit Auxiliánský řád I. stupně za mimořádný čin hodný následování.  Vždyť potřebné děti se najdou všude kolem nás…