Ve středu 5. dubna proběhla v Základní škole na Sychrově beseda na téma autismu. Žáci 8. třídy měli možnost dozvědět se něco málo o lidech, trpících poruchou autistického spektra. Celá přednáška byla spíše názorná než teoretická, žáci mohli nahlédnout na různé komunikační pomůcky, které lidé s autismem běžně používají. Žáci byli velmi pozorní, byli ochotni se aktivně zapojit, odpovídali na otázky. Z celé přednášky jsme měli velmi dobrý pocit.