I v letošním roce naše organizace plánuje příměstské tábory v čase 8.00-16.00 hodin.

10.-12.7. pro školní dětí do 18 let bez pohybového omezení

17.7.-19.7. pro osoby s tělesným postižením

7.-9.8. pro školní děti do 18 let bez pohybového omezení

14.-16.8. pro osoby s tělesným postižením

21.-23.8. pro školní dětí do 18 let bez pohybového omezení

Veškeré dotazy směřujte prosím na adresu:bozena.mikulikova@auxilium.cz