Na webu www.dm-spolecne.cz můžete najít projekt naší organizace. Jako zákazníci dm-drogerie m mu můžete dát svůj hlas. Moc Vám za Váš hlas děkujeme.

Mít jiné potřeby neznamená žít jiný život

Děti se zdravotním postižením mají odlišné potřeby podpory ze strany rodiny, odborníků i společnosti, touží však po stejných životních radostech a aktivitách jako jejich vrstevníci. Cílem projektu je umožnit dětem a mladým lidem s nejtěžším stupněm ZP žít stejně aktivní a plnohodnotný život uprostřed svých rodin. Aktivity vytváří podmínky k aktivnímu volnočasovému vyžití těchto osob za podpory odborných pracovníků a při využití specifických pomůcek a postupů tak, aby jejich dny naplňovala radost sdílená s kamarády – pravidelné odpolední aktivity – speciální tělocvik, lyžování pro vozíčkáře, sport pro děti s mentálním handicapem. Dalším typem aktivit jsou pobytové akce víkendové a táborové. Pobytů a příměstských táborů se účastní i děti s nejtěžším stupněm postižení – upoutané na ortopedické vozíky, s poruchami plicní ventilace, s celodenní závislostí na podpoře jiných osob. Pobytů se během jednoho kalendářního roku zúčastní cca 100 dětí a mladých lidí. Naším krédem je, že Vše jde, i když jinak… Věříme, že „naše“ děti spolu s námi prožívají radostné dny a tyto zážitky je provázejí i tehdy, když jim jejich zdravotní problémy život zkomplikují.
Odkaz na projekt: https://www.dm-spolecne.cz/cs/prihlaseneprojekty/#4455