Webový portál www.nadacnik.cz je spuštěn v plné verzi pro klienty, fyzické osoby s omezením – žadatele o podporu.
Je připraven pomoci hledat další cesty, jak získat peníze od nadací a nadačních fondů.
První žádost je ZDARMA.