Raná péče

K čemu je určena raná péče?

Našim cílem je provázet rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a ohroženým vývojem prvními roky života, ukázat možnosti podpory dítěte a využít potenciál dítěte v maximální možné míře v přirozeném domácím prostředí, umožnit sociální začlenění rodin a pomoci jim žít spokojený život.

Pro koho je určena?

Služba je určena pro rodiny dětí od narození do 7 let, které mají zdravotní postižení (děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem a děti předčasně narozené) nebo mají obtíže ve vývoji

Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, v mimořádných případech v regionu přilehlých oblastí Zlínského kraje.

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje                                                     IMG_2143

Na začátku naší spolupráce nás rodiny samy kontaktují – telefonicky, e-mailem anebo osobně a společně si domluvíme osobní schůzku. Na první návštěvě pracovník rané péče informuje rodinu o nabízených službách, seznámí se s dítětem i s rodinou. Základem služby jsou potom konzultační návštěvy v rodinách. Každá rodina má svého poradce, který rodinu v pravidelných intervalech navštěvuje a společně plánují postupy práce.

Podpora v rodinném prostředí zahrnuje podporu všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte, nabídku programů a technik podporujících vývoj dítěte, podporu rodiny v době krize, zprostředkování kontaktů na odborníky, sociálně právní poradenství,       

pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury, pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace, podporu vývoje dítěte formou aktivizačních činností.

Mimo rodinné prostředí nabízí služba podporu formou doprovodu k lékaři, na úřad nebo do školky, aktivizačních činností v multisenzorické místnosti, aktivizačních činností ve skupině vrstevníků raného věku, individuálních nácviků sociálně komunikačních dovedností a hry, vzdělávání, besed, setkávání rodin pečujících o děti se zdravotním postižením, účasti na pobytových akcích.

Kolik za službu zaplatíte?

  • Služby rané péče jsou ze zákona poskytovány zdarma.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

  • Osobně na adrese Vsetín, Nemocniční 945- Budova polikliniky, 4. patro
  • Telefonicky na číslo: 603 823 293
  • E-mailem na adresu: rana.pece@auxilium.cz

Dokumenty ke stažení

 

SLUŽBU PODPORUJE:

Zlínský kraj:

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

Město Vsetín:

„DOTACE Z FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP VSETÍN A OBCÍ PŘIPOJENÝCH DO SPOLUFINANCOVÁNÍ.“

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

 Město Valašské Meziříčí

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Městys Nový Hrozenkov