SAS0

Sociálně – aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením

Naším cílem je minimalizovat dopad zdravotního postižení na život dětí/osob se zdravotním postižení a následně i jejich rodin. Učíme tyto děti/osoby žít ve veřejném prostoru v souladu s jejich možnostmi a potřebami. Umožňujeme jim kontakt s jejich vrstevníky.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi:

 1. zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím
 2. poskytováním sociálně terapeutických činností
 3. pomocí a podporou při uplatňování práv, oprávněných zájmů či při obstarávání jejich osobních záležitost
 • Služba je určena dětem a mladým lidem se zdravotním postižením ve věku od 1 do 26 let.
 • Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

??

Kdykoli v tomto období mohou rodiče, zákonní zástupci i osoby samy, pracovníky služby kontaktovat a navázat s námi spolupráci. První kontakt je možný osobně, telefonicky či emailově. Sociální pracovnice služby vám následně vysvětlí, jak tyto služby pracují a jak mohou pomoci. Společně zjistíme, zda vaše očekávání může právě tato služba naplnit. Sociální pracovnice spolu s vámi vyhodnotí aktuální vývojovou úroveň dětí i vaše očekávání. Pokud se při jednání s vámi – žadatelem o službu – ukáže, že společnou prací můžeme naplnit vaše očekávání, uzavřeme spolu ústní smlouvu. Následně se dohodneme na cílech služby, dílčích krocích, které nás povedou k cíli i na formě služby a metodách práce, které budeme během spolupráce využívat.

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány formou terénní v přirozením prostředí dětí nebo formou ambulantní na pracovišti.

Podle vašeho zájmu může být služba poskytována individuálně nebo ve skupině osob se stejným zdravotním postižením a srovnatelnou vývojovou úrovní.

Forma služby je volena tak, aby umožňovala naplnění cílů, které si stanovíte.

Četnost setkání určuje vaše přání a provozní možnosti společnosti. Nejčastěji jsou setkání realizována jednou týdně

Jaké činnosti nám pomáhají dosáhnout naplnění vašich očekávání a cílů?

 • Nácvik komunikace – slovní či alternativní
 • Nácvik sociálních dovedností – sebeobsluhy, hygieny, využívání veřejných služeb, zvládání emocí, pojmenování potřeb a jejich přiměřené prosazování
 • Setkávání se s vrstevníky – společné trávení volného času zejména při využívání veřejných služeb
 • Nácvik spolupráce se členy skupiny nutné ke sdílení prostoru, činností a zájmů
 • Doprovod při vyřizování osobních záležitostí a nácvik samostatného zvládání těchto záležitostí do budoucna
 • Poskytování socioterapeutických činností – bazální stimulace, senzorické integrace, strukturované činnosti, činnosti s prvky muzikoterapie, canisterapie a další.

Sociálně-aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením jsou v souladu se zákonem o sociálních službách poskytovány zdarma.

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: 603 823 293

E-mailem na adresu: socialneaktivizacni.sluzby@auxilium.cz

Zlínský kraj

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Město Vsetín

Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Dotace z rozpočtu města Vsetín

Město Valašské Meziříčí

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022

Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov