Raná péče0

Raná péče

Našim cílem je provázet rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a ohroženým vývojem prvními roky života, ukázat možnosti podpory dítěte a využít potenciál dítěte v maximální možné míře v přirozeném domácím prostředí, umožnit sociální začlenění rodin a pomoci jim žít spokojený život.

Služba je určena pro rodiny dětí od narození do 7 let, které mají zdravotní postižení (děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem ) nebo mají obtíže ve vývoji (například z důvodu předčasného narození)

Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, v mimořádných případech v regionu přilehlých oblastí Zlínského kraje.

??

Na začátku naší spolupráce nás rodiny samy kontaktují – telefonicky, e-mailem anebo osobně a společně si domluvíme osobní schůzku. Na první návštěvě pracovník rané péče informuje rodinu o nabízených službách, seznámí se s dítětem i s rodinou a zjistí její potřeby. Základem služby jsou potom konzultační návštěvy v rodinách. Každá rodina má svého poradce, který rodinu v pravidelných intervalech navštěvuje a společně plánují postupy práce.

Podpora v rodinném prostředí zahrnuje podporu všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte, nabídku programů a technik podporujících vývoj dítěte, podporu rodiny v době krize, zprostředkování kontaktů na odborníky, sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury, pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace, podporu vývoje dítěte formou aktivizačních činností.

Mimo rodinné prostředí nabízí služba podporu formou doprovodu k lékaři, na úřad nebo do školky, aktivizačních činností v multisenzorické místnosti, aktivizačních činností ve skupině vrstevníků raného věku, individuálních nácviků sociálně komunikačních dovedností a hry, vzdělávání, besed, setkávání rodin pečujících o děti se zdravotním postižením, účasti na pobytových akcích.

Služby rané péče jsou  v souladu se Zákonem o sociálních službách  108/ 2006 Sb. poskytovány zdarma.

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: 603 823 293

E-mailem na adresu: rana.pece@auxilium.cz

Zlínský kraj

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Město Vsetín

Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Dotace z rozpočtu města Vsetín

Město Valašské Meziříčí

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022

Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Městys Nový Hrozenkov

SLUŽBU pro rok 2023 PODPORUJE:

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice