Poslední příspěvky

Vážení uživatelé služeb, s těžkým srdcem oznamuji, že v návaznosti na doporučení MPSV s účinností ode dnešního dne rušíme tyto plánované aktivity: – středeční herny v rámci služby rané péče – komunitní setkání uživatelů služeb rané péče v dětské...

Víkendový pobyt

Zdravíme všechny rodiče a děti, kteří se již balí a zúčastní se ve dnech 18. – 20. září víkendového pobytu v krásném prostředí ve Viganticích. Sluníčko nám snad bude přát, abychom si užili podzimní radovánky společně. Těší se Vás...

Ceník služeb Auxilium, o.p.s.

Ceník služeb Auxilium, o.p.s.   Cena služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách: Název sociální služby Cena služby Raná péče                                                                                                                   ZDARMA v souladu se zákonem o sociálních službách Sociálně-aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením   Název sociální...