Osobní asistence0

Osobní asistence

Služba je určena k poskytnutí osobní asistence klientům v jejich přirozeném prostředí – osobní asistent přijede ke klientovi domů a poskytuje mu pomoc a podporu při běžných činnostech tam. Nebo osobní asistent klienta podporuje při trávení volného času v různých veřejných prostorách (např. bazén, výlety do přírody, knihovna muzeum apod.). Službu poskytujeme v regionech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm v terénní formě.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi podle § 39 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Osobám a dětem se zdravotním postižením ve věku od 3 do 40 let věku.

Službu osobní asistence poskytujeme v nepřetržitém režimu, záleží na konkrétních požadavcích každého klienta. Dle potřeby po předchozí domluvě i 24 hodin denně, popř. i o víkendech a svátcích.

Zájemce o službu (rodič, zákonný zástupce nebo osoba se zdravotním postižením) kontaktuje vedoucí služby Osobní asistence osobně, telefonicky či emailem. Sociální pracovnice zájemci vysvětlí, jak služba OA funguje, zájemce sdělí svá očekávání.

Pokud dojde k souladu nabídky služby a očekávání zájemce, obě strany spolu uzavřou písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby.

Dále si klient stanoví cíle, které chce v rámci OA naplnit a nastaví si míru podpory. Sociální pracovnice cíle zaznamená do Individuálního plánu klienta. Individuální plán se stanovuje na dobu 6 – 12 měsíců, cíle se hodnotí průběžně, nejpozději však po uplynutí této doby, kdy dojde k vyhodnocení osobních cílů, zhodnocení celé služby a pokud se klient rozhodne službu využívat i nadále, stanoví si další Individuální plán. Jako osobní cíl si může klient nastavit např.: pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při použití WC, doprovod na nákupy, doprovod na volnočasové aktivity apod.

Před začátkem poskytování služby je pracovníkem OA vypracován Manuál péče, kde klient (nebo zákonný zástupce) uvedou veškeré informace potřebné k zajištění kvalitní osobní asistence (např. co má klient rád, co ho naopak stresuje, jestli má specifické požadavky na péči apod.). Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Osobní asistenti se snaží svým klientům pomoci dle jejich aktuálních schopností a možností v každodenním životě. Službu jsme schopni po předchozí domluvě časově přizpůsobit, jak klient potřebuje, vždy však dle aktuálních kapacitních a personálních možností.

Osobní asistence je poskytována dle ceníku, platného od 1.2. 2023 – viz. odkaz.

Aktuální ceník služby — zde bude odkaz

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: 739317116

E-mailem na adresu: sluzby.pece@auxilium.cz

Zlínský kraj

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Město Vsetín

Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Dotace z rozpočtu města Vsetín

Město Valašské Meziříčí

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022

Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

SLUŽBU pro rok 2023 PODPORUJE:

Zlínský kraj

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023