Odlehčovací služba0

Odlehčovací služba

Doprava je neregistrovanou sociální službou, která je doplňující, leč nenahraditelnou aktivitou celé organizace. Doprava s asistencí není pouhé „taxi“ pro lidi, kteří mají nějaké specifické potřeby, ale je to komplexní a nadstandartní péče pro uživatele.

Odlehčovací služba je určena pro pečující o osoby a děti se zdravotním postižením. Cílem odlehčovací služby je umožnit rodičům a pečujícím, kteří celodenně a řádně pečují o osoby a děti se zdravotním postižením, čas pro nezbytný odpočinek. Jedná se o terénní službu, poskytovanou v regionech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi podle §44 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 1–18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18 – 30 let.

V pracovní dny v době od 6 do 18 hodin, dle přesného vymezení požadavků klienta.

Zájemce o službu (rodič, zákonný zástupce nebo osoba se zdravotním postižením) kontaktuje vedoucí Odlehčovací služby osobně, telefonicky či emailem. Sociální pracovnice zájemci vysvětlí, jak služba OS funguje, zájemce sdělí svá očekávání.

Pokud dojde k souladu nabídky služby a očekávání zájemce, obě strany spolu uzavřou písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby.

Dále si klient stanoví cíle, které chce v rámci OS naplnit a nastaví si míru podpory. Sociální pracovnice cíle zaznamená do Individuálního plánu klienta. Individuální plán se stanovuje na dobu 6 měsíců, cíle se hodnotí průběžně, nejpozději však po uplynutí této doby, kdy dojde k vyhodnocení osobních cílů, zhodnocení celé služby a pokud se klient rozhodne službu využívat i nadále, stanoví si další Individuální plán. Jako osobní cíl si může klient nastavit např.: pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při použití WC, doprovod na nákupy, doprovod na volnočasové aktivity, pomoc při přesunu na vozík apod.

Před začátkem poskytování služby je pracovníkem OS vypracován Manuál péče, kde klient (nebo zákonný zástupce) uvedou veškeré informace potřebné k zajištění kvalitní odlehčovací služby (např. co má klient rád, co ho naopak stresuje, jestli má specifické požadavky na péči apod.). Služba probíhá terénní formou, kdy kvalifikovaný pracovník za klientem přijede do jeho přirozeného, domácího prostředí a převezme péči o něj a jeho potřeby na určitý čas místo jeho zákonných zástupců. Pečující osoby tak mají potřebný prostor pro odpočinek, nebo volný čas pro vyřízení potřebných věcí.

Odlehčovací služba je poskytována dle ceníku, platného od 1.2. 2023 – viz. odkaz.

Aktuální ceník služby — zde bude odkaz

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: 739317116

E-mailem na adresu: sluzby.pece@auxilium.cz

Zlínský kraj

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022

Město Vsetín

Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

Dotace z rozpočtu města Vsetín

Město Valašské Meziříčí

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022

Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov