Auxilium o.p.s.
sídlo: 756 22 Hošťálková 428
pracoviště: Vsetín, Nemocniční 945
IČO: 02083825
Bankovní spojení: 230 047 94 54 / 2010

e-mail: auxilium@auxilium.cz

Zastoupení

Mikulíková Božena, ředitelka
mobil: 603 823 293
email: bozena.mikulikova@auxilium.cz


Pracoviště

Pracoviště č.1
Raná péče
Vedoucí: Bc. Jitka Garguláková
tel.: 731 656 678
e-mail: jitka.gargulakova@auxilium.cz
rana.pece@auxilium.cz

Sociální pracovník
Bc. Lucie Vychopňová
tel.: 734 574 967
e-mail: lucie.vychopnova@auxilium.cz

Pracoviště č.3
Sociálně – aktivizační služba
Božena Mikulíková
tel.: 603 823 293
e-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz
socialne-aktivizacni.sluzby@auxilium.cz

Administrativní pracovník
Jana Matochová
tel.: 732 867 726
e-mail: jana.matochova@auxilium.cz

Pracoviště č.2
Osobní asistence a odlehčovací služba
Vedoucí: Božena Mikulíková
tel.: 603 823 293
e-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz
osobni.asistence@auxilium.cz

Koordinátor služeb
Eva Macháčková
tel.: 739 317 116
e-mail: eva.machackova@auxilium.cz

Pracoviště č.4
Doprava s asistencí
Řidič tel: 737 290 290

Můžete nás kontaktovat i vyplněním tohoto formuláře: