Od roku 2007 je 2. duben Světovým dnem porozumění autismu.

Zapojit lidi s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti a poskytnout jim práci není jednoduchý úkol. Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Problém autistických dětí je v tom, že nedokážou správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. Autismus je jedna z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje.

Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem, z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.

K autismu se váže modrá barva. Proč? Modrá je barvou symbolizující komunikaci a sebevyjádření. Právě s tím mají lidé trpící poruchami autistického spektra největší potíže. Tito lidé však mají právo na plnohodnotný život stejně, jako všichni ostatní a my jim můžeme vyjádřit podporu tím že si právě 2. dubna oblékneme něco modrého.

A ještě pár slov k autismu…

Co působí autismus?

Člověk z důvodu odlišných propojení neuronů v mozkových drahách vnímá jinak okolní svět i sám sebe.

Jak se to projevuje?                                                             

Neobvyklé reakce na smyslové podněty

Porušená schopnost se dorozumět                   

Potíže s učením všeho nového                                                                                                   

Zvláštnosti v chování

Co mohu pro člověka s autismem udělat?

Respektovat jeho odlišnost

Pomoci mu pochopit, jak funguje svět kolem něho

Být trpělivý

Jednat předvídatelně

Neodsuzovat jeho rodiče, dělají, co umí

Každý člověk s autismem může mít rozdílné projevy, inteligenci i vlastní potřeby.

Počet dětí s poruchou autistického spektra neustále vzrůstá.

Včasná diagnóza je branou k účinné pomoci.