Veliké díky za finanční podporu.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.