Dobrý den vážení,

Tak jako každý rok Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje za podpory Zlínského kraje a Statutárního města Zlín ,

Výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu

„Den dobročinnosti 2023“ ve Zlínském kraji.

Výzvu i formulář žádosti naleznete na našich stránkách www.annozk.cz

S pozdravem Jana Hutyrová


za ANNOZK, z.s. výkonná tajemnice Jana Hutyrová

tel. 608 621 298 

Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín 

e-mail: annozk@seznam.cz http://www.annozk.cz/ 

č.ú.: 2001264795/2010 

 FB: asociace NNO Zlínského kraje