Home > Služby > Registrované služby > Raná péče

Naše poslání:

provázet rodinu prvními roky života dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem, podporovat všechny členy rodiny, společně hledat cesty k rozvoji dítěte a ke spokojenému životu celé rodiny.

Cílem rané péče je:

 • podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy
 • pomáhat rodině poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte a posílit schopnost rodiny uplatňovat vlastní vůli při řešení problémů
 • vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky pro plnohodnotný život

Cílová skupina                                                      IMG_2143

Je dítě a jeho rodina od narození do 7 let,

 • které má zdravotní postižení nebo
  jehož vývoj je ohrožen:
  • mentálním a tělesným postižením,
   poruchami autistického spektra
   a jejich vzájemnými kombinacemi
  • objektivními zdravotními důvody
   (předčasný porod, nízká porodní váha,
   ohrožení okolnostmi v těhotenství, při
   porodu nebo v novorozeneckém období)
 • jehož vývoj se rodičům nezdá a potřebují poradit

Služby rané péče jsou poskytovány

 • zdarma
 • v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, v mimořádných případech v regionu přilehlých oblastí Zlínského kraje
 • v pracovní dny od 8-19 hodin, pravidelně jedenkrát za 4-6 týdnů, převážně v domácím prostředí

Kapacita služby

30 rodin

Činnosti služby

V rodinném prostředí:

 • podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání
 • poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • podpora rodiny v době krize
 • zprostředkování kontaktů na odborníky
 • sociálně právní poradenství
 • pomoc při výběru předškolního a školního zařízení
 • půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
 • pomoc a podpora při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace
 • podpora vývoje dítěte formou aktivizačních činností

Mimo rodinné prostředí:

 • doprovod k lékaři, na úřad, do školky….
 • podpora vývoje dítěte formou                                                            P1400093
  • aktivizačních činností v multisenzorické
   stimulační místnosti
  • aktivizačních činností ve skupině
   vrstevníků raného věku
 • vzdělávání, besedy
 • společná setkávání rodin (pobytové akce, svépomocné skupiny)

Jak služba probíhá

 • zájemci sami kontaktují ranou péči (telefonicky, mailem, osobně)
 • na první návštěvě pracovník rané péče informuje rodinu o nabízených službách, seznamuje se s dítětem a rodinou
 • základem služby jsou konzultační návštěvy v rodinách (přirozeném prostředí),    každá rodina má svého poradce, který rodinu v pravidelných intervalech navštěvuje a  společně plánují postupy práce