Home > Služby > Neregistrované služby > Doprava s Asistencí

 

 

Cíl

Cílem dopravy s asistencí  je umožnit mobilitu osobám s handicapem bez zbytečného zatížení pečující osoby.

Cílová skupina

Děti/osoby se ZP, které jsou upoutány na ortopedický vozík a děti/osoby s limity v oblasti mobility, rozumových a orientačních schopností.

Způsob realizace

schodolez

Doprava s asistencí je zajišťována speciálně upravenými automobily, které umožňují transport osob na ortopedických vozících bez nutnosti přesedání z vozíku na sedačku vozidla. V rámci dopravy je zajišťována i asistence nezbytná k transportu. V případě potřeby je možno zajistit asistenci i nad rámec transportu (např doprovod k lékaři, zajištění dopravy z domu do vozidla při použití mobilní schodišťové plošiny apod). Individuální potřeby je možno řešit s řidičem tak, aby byla zajištěna bezpečnost i potřeby přepravované osoby a osob o ni pečujících.

 Provozní doba

07.00-15.00h (mimo provozní dobu jízdy jen ekonomicky přijatelné, tzn. min. 1.000 Kč)

Kontakt:

mobil: 737 290 290

číslo zdarma: 800 050 297 (pouze volat, sms nepoužívat)

Ceník

Doprava s asistencí

Ceník pro jednotlivce  
Jízda po Vsetíně:

samostatná

s asistencí (doprava dětí, vozíčkářů, seniorů s dopomocí)

 

50,- Kč

70,- Kč

Sloučená jízda po Vsetíně 40,- Kč (z jednoho místa do společného cíle)
Jízda mimo Vsetín   9 Kč / km
Čekací doba 35,- Kč / 0,25 hod
Asistence nad rámec služby 35,- Kč / 0,25 hod
Zajištění přepravy za použití mobilní schodišťové plošiny – Vsetín (z bytu před dům, v ceně je zapůjčení schodolezu, jeho doprava k domu a zajištění transportu imobilní osoby) 300,- Kč / 1 přeprava

 

Ceník pro skupiny (více než 3 osoby)  
Jízda po Vsetíně 35 Kč / km
Jízda mimo Vsetín 20 Kč / km
Čekací doba 35,- Kč / 0,25 hod
Dálniční poplatky Dle aktuálního ceníku

V případě pravidelné spolupráce je možno sjednat smluvní ceny dohodou.